De Stichting Welzijnsfonds Oostflakkee is in het leven geroepen om de financiën die gegenereerd worden uit de boedels van Bigge en Dabbe, op de juiste wijze te verdelen in de verstrekking van een subsidie aan onder andere verenigingen, stichtingen en goede doelen.

Historie van de Stichting

Boedel Dabbe

De geschiedenis van het Welzijnsfonds Oostflakkee vindt zijn oorsprong in de bepalingen van een tweetal testamenten. Het eerste testament is dat Leendert Geertse, een inwoner van Oude-Tonge, die het op 14 juni 1612 liet opstellen en daarin bepaalde, dat hij het vruchtgebruik van een gedeelte van zijn nalatenschap vermaakte ten behoeve van het jaarlijks onderhoud van zijn schamele vrienden en bij gebreke daarvan tot het onderhoud van de Heiligen Geest armen van Oude-Tonge.

Hij stierf nog dezelfde dag ’s avonds. Zijn erfenis bestaat uit een aantal landerijen en is overeenkomstig de bepalingen van het testament nog steeds onverdeeld en staat bekend onder de naam Boedel Dabbe.

De jaarlijkse opbrengst van de boedel wordt sinds anderhalve eeuw niet meer rechtstreeks uitgekeerd aan de schamele vrienden of aan de Heilige Geest armen. Gedurende ongeveer een eeuw werden er de armenhuisjes van Oude-Tonge mee in stand gehouden en werd ondersteuning gegeven aan de armen. Sinds gemeenten slechts nog toepassing mogen geven aan de Algemene Bijstandswet en de instellingen voor Maatschappelijke Zorg wettelijk niet meer zijn toegestaan wordt sinds 2010 de opbrengst van de boedel door de boedelbeheerders jaarlijks ter beschikking gesteld van de stichting Welzijnsfonds Oostflakkee.                   

Pieter Bigge

Het tweede testament is dat van Pieter Bigge. Hij was een inwoner van Ooltgensplaat, die op 25 januari 1721 stierf. Ook hij had in zijn testament bepaald, dat zijn bezittingen onverdeeld moesten blijven en dat de jaarlijkse opbrengst daarvan moest worden uitgekeerd aan de kerken van Ooltgensplaat en Den Bommel en aan de gemeente Ooltgensplaat. De verdeling was heel nauwkeurig omschreven en gaf de destijdse verhoudingen tussen de kerken en gemeente vrij nauwkeurig weer. Ook deze boedel bestaat nog steeds en staat bekend onder de naam Boedel Bigge. Het gemeentelijk aandeel in de opbrengst wordt door de bestuurders nog jaarlijks op 25 november uitgekeerd eveneens aan de stichting Welzijnsfonds Oostflakkee.